-asistent trenéra

-silový a kondiční trenér

Mou funkcí v Doplnejch powerlifting je analýza pohybu a následná korekce. Všichni členové by měli projít skrze mou diagnostiku, která nám s Davidem Lupačem pomůže co nejlépe individualizovat tréninkový plán, aby nedošlo ke zranění, stagnaci a tím k neustálému zlepšování výkonů.

Svou diagnostiku dělám na základě 7 let zkušeností trénování lidí a následujícího vzdělání:

 1. Instruktor fitness (Acitevefit Wellnes) – 2012

 2. Náprava pohybových stereotypů (Coretraining) – 2013

 3. FMS I – (Functional Movement System) – 2016

 4. GFM – (Grround Force Method) – 2016

 5. FMS II – (Functional Movement System) – 2017

 6. DNS I – (Dynamická Neuromuskulání Stabilizace podle Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.) – 2017

 7. SM 1 – (A, B, C, D) – (Spirální stabilizace podle Mudr. Richarda Smíška) – 2017

 8. DNS II – (Dynamická Neuromuskulání Stabilizace podle Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.) – 2018

 9. DNS III – (Dynamická Neuromuskulání Stabilizace podle Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.) – 2018

 10. DNS KONGRES - (DNS Kongres – Medicína pohybového systému ve sportu Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D.) – 2018

 11. Training Stabilization in Strength and Conditioning – Dr. Richard Ulm po záštitou Prof. PaedDr. Pavla Koláře, Ph.D. – 2018

 12. Ma Strenght Chinese Weightlifting – LEVEL 1 – 2018

 13. 3D MAPS – Gray Institute – 2018

Vzdělání v oblasti výživy:

 1. Epignetika a epivýživa ve sportu – (Mgr. Blanka Gololobovová) – 2018

 2. Seminář o výživě – (Mgr. Boris Orava) – 2018

„Trénovat klienta bez diagnostiky, je jako stavět most přes řeku a nevědět jako hluboko je dno.“

P1025373.jpg