Doplnejch powerlifting - Soustředění vol. 7

Přinášíme vám video ze společného tréninku načich členů, který proběhl na 7. soustředění. Jako vždy se naše soustředění konalo v Barbell Gym Praha

Pod vedením Kryštofa Vebera jsme prováděli aktivaci, mobilitu, správné dýchání apod.

Náš hlavní trenér David Lupač dohlédl na správnou techniku cviků.

TABULKY VÝKONŮ
O NÁS

Všechna práva vyhrazena / #doplnejchpowerlifting

 kontakt - tel: +420 775 910 627, mail: doplnejch.office@gmail.com