top of page

Doplnejch powerlifting - Soustředění vol. 7

Přinášíme vám video ze společného tréninku načich členů, který proběhl na 7. soustředění. Jako vždy se naše soustředění konalo v Barbell Gym Praha

Pod vedením Kryštofa Vebera jsme prováděli aktivaci, mobilitu, správné dýchání apod.

Náš hlavní trenér David Lupač dohlédl na správnou techniku cviků.

bottom of page